Πάμε σαν άλλοτε..

Φωτογράφιση ζευγαριού με παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης..